Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 95
Jaar: 2009
Maand: November
Auteurs: Alois Schotanus

SCHIMMEL DOODT VARROA

Een vrij in de natuur voorkomende schimmel zou een niet-scheikundig alternatief kunnen verschaffen om de varroa te bestrijden, althans volgens de onderzoekers van de AFS (*), in Weslaco, Texas (USA)

Al sinds enkele jaren zijn de wetenschappers van de afdeling ‘Nuttige Insecten’ van het ARS bezig om natuurlijke organismen op te sporen die, alhoewel totaal onschadelijk voor de bijen, wel in staat zijn om de varroamijt te doden.

Nieuwe, niet-scheikundige be­strijdingsmiddelen zijn noodzakelijk omdat de mijt resistent geworden is voor de scheikundige middelen die tot voor kort nog konden aangewend worden. De vorsers onderzochten tal van organismen, experimenteerden met verschillende doseringen, en toepassingsmethodes en voerden toxiteitstesten uit in uiteenlopende omstandigheden.

Uiteindelijk kozen zij voor lijnen van de schimmel Metarhizium anisopliae, die het meest pathogeen bleek te zijn voor de varroamijt.

Deze krachtige schimmel, die ook termieten kan doden, beschadigt de bijen niet en heeft geen impact op de ei-afzet van de bijenkoningin. Om de schimmel te testen, werden plastic strips, gecoat met droge schimmelsporen, in de bijenkasten gehangen.

Bijen hebben de neiging om alle vreemde toestanden uit hun nest te verwijderen en dus probeerden zij ook deze strips buiten te werken; daarbij maakten zij contact met de sporen die aldus doorheen het volk verspreid werden.

Ook in veldproeven waarbij de strips met sporen van Metarhizium anisopliae aangewend werden, was het resultaat positief. Het duurde maar 5 tot 10 minuten om alle bijen in contact te brengen met de schimmel. Het overgrote deel van de mijten stierf tussen drie en vijf dagen.

De schimmel bleek dus een uitstekend bestrijdingsmiddel tegen de varroa te zijn, zonder dat de ontwikkeling van het bijenvolk of de omvang van bijenkolonie eronder leed. Vergelijkende tests toonden aan dat Metarhizium anisopliae even effectief was als fluvalinaat, zelfs tot 42 dagen na introductie.

Op dit ogenblik wordt er gewerkt om de schimmel in handzame en verhandelbare vormen op de markt te brengen. Daarbij is men in de USA al zo ver dat er een afgeleide vorm beschikbaar is onder de commerciële naam van ‘Meta 52’, voor bestrijding van parasieten op een ander terrein.

Maar vooraleer er ook een variante voor de behandeling van bijen in de handel kan gebracht worden, moeten nog verschillende instanties hun fiat verlenen. En dat kan nog enige tijd op zich laten wachten.

Bron: www.beedata.com/apis-uk-/ newsletters08