VLIEGER

Een vlieger maken we juist voor of tijdens de zomerdracht (15 juni)

Doelstelling:
– zwermvoorkoming
– moerteelt

Beginsituatie:
– sterk bevolkte kast
– net voor zwermdrift

Uitvoering:
•tijdens goed vliegweer verplaatsen we het volk enkele meters


• op de oude plek zetten we een nieuwe kast (de vlieger) met:
o 8 uitgebouwde ramen (2 centrale plaatsen vrijhouden)
o enige tijd wachten tot alle vliegbijen afgevlogen zijn
o raam met moer + raam met uitlopend broed centraal in kast hangen
o op de vlieger plaatsen we de moerrooster en de honingzolder van het afgevlogen volk met de bijen erin
o met veel haalbijen en geen broed is de vlieger klaar om veel honing te halen

Als je 7 dagen voor het maken van de vlieger een moerrooster plaatst tussen de 2 broedbakken, moet je slechts 1 bak doorzoeken om de koningin te vinden.

Behandeling stamvolk:
• ofwel na 10 dagen alle doppen breken en edelcel of nieuwe moer invoeren
• ofwel tuten en kwaken afwachten (12 tot 13 dagen): doppen breken + een paar jonge moeren laten lopen (moer uit redcel!)

Uittreksel uit “Bijenhouden in de 21ste eeuw” door Dirk Desmadryl