BROEDAFLEGGER – ZUIGELING

Doelstelling:
– zwermvoorkoming
– moerteelt

Beginsituatie:
– sterk bevolkte kast
– net voor zwermdrift

Uitvoering:

Stap A: dag 0


• nieuwe kastromp (zuigeling) klaarmaken met:
o 1 voederraam (buitenkant)
o 1 stuifmeelraam (buitenkant)
o 2 waswafels (naast voeder- en stuifmeelraam)
o 2 opgewerkte ramen
o 4 broedramen (zonder bijen) uit productievolk centraal hangen in de zuigeling
• kast van productievolk aanvullen met was- of opgewerkte ramen
• zuigeling boven honingkamer plaatsen, moerrooster tussen honingzolder en broedkamers, onmiddellijk zullen jonge bijen massaal het broed gaan verzorgen

Stap B: na 5 à 8 uren
• zuigeling wegnemen (zit vol bijen) en op nieuwe bodem zetten
• naar andere standplaats brengen of 3 dagen opsluiten

Stap C: dag 9
Verscheidene mogelijkheden:
• ofwel nieuwe koningin geboren laten worden
• ofwel doppen breken en edelcel of koningin invoeren
• ofwel uitsplitsen in meerdere paringsvolkjes

Uittreksel uit “Bijenhouden in de 21ste eeuw” door Dirk Desmadryl