KONINGINNENAFLEGGER

Doelstelling:
– zwermvoorkoming
– moerteelt
Beginsituatie:
– sterk bevolkte kast
– net voor zwermdrift

Uitvoering:
Stap A: dag 0
• moerrooster plaatsen tussen beide broedkamers

Stap B: dag 10
• 10 dagen erna vaststellen waar de moer zich bevindt (open broed)
• bak met moer, de KA, op het moedervolk plaatsen, gescheiden door separator
(zie ook varianten)
• in onderste broedkamer
o ofwel raam met eitjes en larfjes van een zeer goed volk inhangen
o ofwel moercel invoeren

Stap C: 4 weken na invoer van eitjes of larfjes
• controle of de jonge moer in de onderste broedkamer aan de leg is
• verenigen: oude moer verwijderen, separator wegnemen en honingzolder bovenaan plaatsen


Varianten:
– de KA op geruime afstand plaatsen (er vliegen geen bijen af)

– de KA op eigen stand plaatsen (2/3 vliegt af: oppassen voor afkoelen van broed)

Uittreksel uit “Bijenhouden in de 21ste eeuw” door Dirk Desmadryl