TUSSENAFLEGGER

Doelstelling:
– zwermverhindering
– moerteelt

Beginsituatie: bij controle zijn er moerdoppen aanwezig in de kast

Uitvoering: tijdens goed vliegweer, bijen moeten afvliegen naar tussenaflegger

Stap A: dag 0: tussenaflegger maken
• alle kastdelen opzij zetten, alleen de bodemplank blijft
• op de bodemplank plaatsen we een nieuwe broedkamer (tussenaflegger) gevuld met:


o langs beide kastwanden een opgewerkt raam
o verder aanvullen met wasramen
o in het midden 2 broedramen met open broed, maar zonder bijen (mag van een ander volk)
• hierop komt eventueel een koninginnenrooster en de honingzolder (met bijen)
• separator op honingzolder
• het stamvolk op de separator plaatsen en doppen uitbreken
• tussen de twee broedkamers eventueel een moerrooster plaatsen (om later de moer gemakkelijker te vinden)

Stap B: dag 9: tussenaflegger verwijderen
• in TA alle redcellen breken, broedramen in broedkamers hangen en honingramen in HZ
• de 2 broedkamers terug op bodem plaatsen
• moerrooster erop
• HZ boven moerrooster plaatsen

Variante: tussenaflegger combineren met moerteelt.
Op dag 9 laten we in de tussenaflegger 1 dop staan of voeren we een edelcel in. De tussenaflegger blijft verder ongewijzigd. Er moet nu wel een rooster liggen tussen de tussenaflegger en honingzolder. Een paar weken later is de nieuwe koningin aan de leg. We wachten tot ze gesloten broed heeft en verwijderen nu de oude moer, we nemen de separator weg en herschikken de rompen: broedkamers onderaan, honingzolder boven rooster.


 

Uittreksel uit “Bijenhouden in de 21ste eeuw” door Dirk Desmadryl