ZWERMBEHANDELING

Beginsituatie: er vliegt een zwerm af van een kast en er is nog dracht te verwachten.

Uitvoering:
Stap A: dag 0
1. Zwerm
• zwerm vangen
• in de late namiddag zwerm in een nieuwe kast slaan (7 waswafels + 3 opgebouwde ramen centraal in de kast hangen)
• de zwerm op de plaats zetten van het stamvolk
2. Stamvolk
• stamvolk een andere plaats geven zodat de vliegbijen afvliegen op de zwerm
• broedbak 1: een 5-tal doppen laten
• broedbak 2: alle doppen breken
• tussen broedbak 1 en 2 moerrooster plaatsen
Stap B: dag 3
• zwerm voederen: oplossing 1/1
• 4 x om de twee dagen 2 liter geven (8 liter in totaal)
Stap C: dag 10
• broedbak 2 zonder bijen op zwerm plaatsen
• stamvolk nazien of ze voldoende voedselvoorraad hebben
Stap D: 1 week na stap C
• honingzolder zonder bijen plaatsen op zwerm (HZ van stamvolk ofwel nieuwe HZ)
• tussen honingzolder en broedkamers moerrooster
• stamvolk voorzien van voeding

Uittreksel uit “Bijenhouden in de 21ste eeuw” door Dirk Desmadryl